Inauguracja roku szk. 2020/2021

Drodzy Uczniowie!
W dniu 1.09.2020 r. spotkamy się nareszcie face to face, jednak wciąż z pewnymi ograniczeniami związanymi z COVID-19. I tak spotkania klas odbędą się z wychowawcami w „swoich” salach:
Klasy drugie o godz. 9.00.
Klasy trzecie o godz. 10.00.
Klasy pierwsze o godz. 11.00.
Uroczystość powitania klas będzie miała miejsce, podobnie jak zakończenie roku, na FB (godzina zostanie podana później).
Od dnia 2.09.2020 r. będziemy uczyć się w szkole z zachowaniem procedur, które wprowadzę przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa w każdej chwili może zajść potrzeba zmiany formy nauczania na kształcenie zdalne, bądź hybrydowe. Kształcenie na odległość odbywać się będzie wtedy z wykorzystaniem platformy G Suite (więcej informacji przekażą wychowawcy).
Serdecznie pozdrawiam
Katarzyna Sikora – dyrektor

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!
W dniu 1.09.2020 r. rozpoczynamy rok szkolny, jednak wciąż z pewnymi ograniczeniami związanymi z COVID-19.
Od dnia 2.09.2020 r. będziemy uczyć się w szkole z zachowaniem procedur, które wprowadzę przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa w każdej chwili może zajść potrzeba zmiany formy nauczania na kształcenie zdalne, bądź hybrydowe. Kształcenie na odległość odbywać się będzie wtedy z wykorzystaniem platformy G Suite (więcej informacji przekażą uczniom wychowawcy).
Zapraszam na spotkania z wychowawcami według następującego planu:
1.09.2020:
Godz. 16.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1A – w auli
Godz. 18.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1B – w auli
2.09.2020:
Godz. 16.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1C – w auli
Godz. 18.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1E – w auli
3.09.2020:
Godz. 16.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1D – w auli
Godz. 18.30 – zebranie trójek klasowych Rodziców wszystkich klas w auli – wybór Prezydium RR.

Zebrania z rodzicami klas drugich i trzecich przeprowadzają wychowawcy zdalnie w jednym z dni: 1-2.09.2020 (indywidualnie informując wcześniej o formie i godzinie spotkania). W dniu 3.09.2020 wybrane wcześniej trójki klasowe zapraszam do szkoły zgodnie z informacją powyżej.
Podczas spotkań w szkole obowiązuje wciąż reżim sanitarny: przychodzą tylko osoby zdrowe, używają maseczek w przestrzeni wspólnej, przy wejściu dezynfekują ręce, zachowują dystans społeczny.
Serdecznie pozdrawiam
Katarzyna Sikora – dyrektor

Świadectwa dojrzałości

Zapraszamy w dniu 11 sierpnia br. o godz. 12.00 po odbiór świadectw dojrzałości.
Przypominam, że na terenie szkoły obowiązują nadal przepisy związane z bezpieczeństwem dotyczącym epidemii koronawirusa, m. in. przy wejściu należy zdezynfekować ręce, nosić maseczkę, używać swojego długopisu oraz zachować odpowiedni dystans społeczny.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Smutna wiadomość

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego absolwenta Tomasza Kudzi.

W imieniu całej społeczności Batorego składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinie, bliskim i przyjaciołom.