1a_4L_2019

czteroletnia KLASA PRAWNICZO – JĘZYKOWA (1a)
wychowawca: Tomasz Buja

Tomasz Buja

kontakt: tbuja.3lo@gmail.com

Klasa adresowana dla osób o zainteresowaniach humanistycznych. Szczególny nacisk kładziony będzie na 3 obszary edukacyjne:

– edukacja prawnicza: udział w zajęciach organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie IUSTITIA, Sądy Rejonowe i Okręgowe,
– edukacja historyczna: współpraca z IPN, realizacja projektów edukacyjnych,
– edukacja językowa: współpraca z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych przy Politechnice Śląskiej, możliwość rozwijania kompetencji językowych, zajęcia dziennikarskie, redagowanie gazet (szkolnych i nie tylko).

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w proponowanych obozach naukowych – propozycja obozów językowych lub obozów zagranicznych łączących elementy historii, wiedzy o kulturze oraz rozwijających kompetencje językowe.

Czekamy na to, czym nas zadziwisz!