1c_4l_2019

czteroletnia KLASA MATEMATYCZNA
wychowawca klasy: Krzysztof Oleś

Krzysztof Oleś w trakcie spektaklu

kontakt: koles.3lo@gmail.com

Radośnie popracujemy z osobami, które lubią Królową Nauk i chcą wiedzieć jak zastosować komputer w matematyce lub dialogować matematycznie po angielsku…

Chętni uczniowie objęci będą efektami projektów ERASMUS + Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową oraz Nauka programowania z wykorzystaniem robotów – PROBOT.

Współpracować będziemy z Wydziałem Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej (co oznacza np. możliwość ukończenia dobrowolnego kursu programistycznego kończącego się certyfikatem wydawanym przez pracowników naukowych tejże uczelni) oraz ze Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Spróbujemy uciec od zaszufladkowania uczniów tego typu klas w kategorii ludzi podłączonych do klawiatury, z cyferkami w oczach… Batory daje możliwość rozwoju wszechstronnego – planowany jest obóz naukowy (tradycja mająca ponad dwadzieścia lat) we Wrocławiu połączony z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, uczniom proponujemy zajęcia z filozofii, pojawimy się także na Conrad Festival w Krakowie.

Absolwenci klas matematycznych to nie tylko inżynierowie lub programiści. To także m.in. profesjonalni: aktorzy, piłkarze (i nożni, i ręczni), medycy, dziennikarze, piloci…

Czekamy na to, czym nas zadziwisz!

Zobacz wychowawcę w nietypowej roli…

Zobacz galerię pamiątkową…

Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową…

zobacz materiały dydaktyczne