1d_4L_2019

czteroletnia KLASA MEDIALNO – DYPLOMATYCZNA (1d)
wychowawca klasy: Bożena Józefiak
kontakt: bjozefiak.3lo@gmail.com

Klasa adresowana jest do uczniów zainteresowanych pracą w placówkach dyplomatycznych lub administracji międzynarodowej (np. UE), a także środkach masowego przekazu (np. w charakterze dziennikarza).

Uczniowie będą mogli współpracować z Regionalnym Ośrodkiem Debat Międzynarodowych, uczelniami wyższymi (np. UJ – Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej). Stałą współpracę podjęliśmy również z redaktorem naczelnym Telpolu p. Tomaszem Burkiem. Organizowane także będą obozy naukowe zgodne z profilem klasy.

Wybór tej klasy da Ci możliwość podjęcia studiów na kierunkach humanistyczno-społecznych: dziennikarstwie, politologii, dyplomacji, filologii, prawie.

Czekamy na to, czym nas zadziwisz!

Zobacz galerię pamiątkową…