1e_3L_2019

trzyletnia KLASA MEDYCZNA (1e)
wychowawca klasy: Sebastian Grzesik

Sebastian Grzesik

kontakt: sgrzesik.3lo@gmail.com

Klasa medyczna adresowana jest do uczniów zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach medycznych, związanych z szeroko pojętą medycyną oraz przyrodniczych.

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności podczas zajęć organizowanych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląskim Centrum Onkologii w Gliwicach, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Katowicach, czy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Niezapomnianych przeżyć dostarczą zajęcia prowadzone podczas obozów naukowych i warsztaty prowadzone na terenach Parków Narodowych. Uczniowie będą mogli rozwijać wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, aby rzetelnie i bezpiecznie nieść pomoc.

Jeśli jesteś osobą chcącą poznawać tajniki przyrody i zgłębiać tajemnice ludzkiego organizmu, to klasa medyczna jest dla Ciebie!

Czekamy na to, czym nas zadziwisz!

Zobacz galerię pamiątkową…