Samorząd Uczniowski

W lutym 2017 w wyniku wyborów ukonstytuował się nowy Samorząd Uczniowski naszego LO w składzie: Paweł Żerdziński ? przewodniczący, Paulina Walczak ? zastępca, Vanessa Stepak ? skarbnik i Alicja Myrta ? sekretarz.