Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/ 2019
3.09.2018 Zebrania rodziców klas I LO
5.09.2018 Zebrania rodziców (klasy 2. i 3. LO + GIM), zebranie Rady Rodziców
07.11.2018 Zebrania rodziców
05.12.2018 Zebrania/konsultacje
05.03.2019 Zebrania rodziców
08.05.2019 Zebrania/konsultacje