Zebrania z rodzicami w roku szk. 2017/2018

Zebrania z rodzicami w roku szk. 2017/2018
4.09.2017 Zebrania rodziców klas I LO
6.09.2017 Zebrania rodziców (klasy 2. i 3. LO + GIM), zebranie Rady Rodziców
08.11.2017 Zebrania rodziców
13.12.2017 Zebrania/konsultacje
21.03.2018 Zebrania rodziców
16.05.2018 Zebrania/konsultacje