Skład Samorządu Uczniowskiego od 15 I 2018

Od dnia 15 I 2018 mamy nowy Samorząd Uczniowski w składzie:
Przewodniczący: Piotr Strusz
Zastępca przewodniczącego: Wiktoria Hammerlk
Sekretarz: Wiktoria Jaworska
Skarbnik: Bartosz Jarzyński