W roku szk. 2018/2019 planujemy otworzyć 6 klas pierwszych

W roku szk. 2018/2019 planujemy otworzyć 6 klas pierwszych:
1) klasa prawniczo-językowa
2) klasa medialno-teatralna
3) klasa matematyczno-fizyczna
4) klasa medialno-dyplomatyczna
5) klasa medyczna
6) klasa matematyczno-przyrodnicza
Więcej informacji:
Informacje o klasach pierwszych w Batorym w roku 2018/2019

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019