W roku szk. 2018/2019 planujemy otworzyć 6 klas pierwszych

W roku szk. 2018/2019 planujemy otworzyć 6 klas pierwszych.
Więcej informacji w zakładce: „Oferta szkoły” – „Rekrutacja”.
Zapraszamy!