Regulamin „KIERMASZU UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW”

Podstawa prawna:  art.22b Ustawa o systemie oświaty.
1. Używany podręcznik może sprzedać na kiermaszu każdy uczeń naszej szkoły lub jego  rodzice a także absolwenci.


2. Do sprzedaży przyjmowane będą wyłącznie podręczniki obowiązujące w naszej szkole w danym roku szkolnym.
3. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży przyjmowane będą w bibliotece szkolnej od 3.09.2019r. do 6.09.2019r. a ich sprzedaż będzie się odbywać od 9.09.2019r. i potrwa do końca września.
4. W każdym podręczniku przeznaczonym do sprzedaży na wewnętrznej stronie tylnej okładki należy wpisać ołówkiem  następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczęszcza oraz cenę. Należy dołączyć listę wszystkich sprzedawanych podręczników, na której powinny się znaleźć także: imię i nazwisko ucznia, klasa, do której uczęszcza (zasada nie dotyczy absolwentów, którzy wpisują na kartce adres mailowy lub nr tel. komórkowego).
5. Sprzedaż podręczników odbędzie się  w bibliotece szkolnej.
6. Odbiór pieniędzy i podręczników, które nie zostały sprzedane – w bibliotece szkolnej po zakończonym kiermaszu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
7. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan książki.
8. Zastrzegamy sobie prawo nieprzyjęcia na kiermasz zbyt zniszczonego podręcznika.
9. Wszelkich informacji na temat kiermaszu udziela nauczyciel bibliotekarz.

Ewa Noworzyn-Pilch, Adam Ogaza