W dniach 27 IV – 24 V 2020

Informuję, że do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka nadal będzie się odbywać na odległość.
W dniach 27 IV – 24 V 2020 szkoła będzie pracowała w godz. 8.00 – 13.00, o ile z ważnych przyczyn nie nastąpi zmiana.
Katarzyna Sikora – dyrektor