Czas pracy szkoły

Informuję, że:
w okresie od dnia 25 do 31 maja 2020 r. szkoła będzie pracowała w godz. 8.00 – 13.00,
od dnia 1 do 7 czerwca 2020 r. szkoła będzie pracowała w godz. 8.00 – 19.00,
od dnia 8 do 26 czerwca 2020 r. szkoła będzie pracowała w godz. 7.00 – 21.00 (czyli według wcześniejszego trybu),
o ile z ważnych przyczyn nie nastąpi zmiana.
Katarzyna Sikora – dyrektor