Kapituła HSB

Zgodnie z zapowiedzią 15 czerwca br. odbyło się spotkanie Kapituły Honorowej Statuetki Batorego.
Pani Dyrektor Katarzyna Sikora odczytała regulamin działania zespołu, podziękowała też za wcześniejszą pracę jego członków.
Przewodnicząca dotychczasowej Kapituły Honorowej Statuetki Batorego Pani Beata Jendrzejska także podziękowała za współpracę oraz złożyła rezygnację z pełnionych funkcji.
W wyborach tajnych wybrano nowego Przewodniczącego Kapituły: Pana Krzysztofa Olesia.