Inauguracja roku szk. 2020/2021

Drodzy Uczniowie!
W dniu 1.09.2020 r. spotkamy się nareszcie face to face, jednak wciąż z pewnymi ograniczeniami związanymi z COVID-19. I tak spotkania klas odbędą się z wychowawcami w „swoich” salach:
Klasy drugie o godz. 9.00.
Klasy trzecie o godz. 10.00.
Klasy pierwsze o godz. 11.00.
Uroczystość powitania klas będzie miała miejsce, podobnie jak zakończenie roku, na FB (godzina zostanie podana później).
Od dnia 2.09.2020 r. będziemy uczyć się w szkole z zachowaniem procedur, które wprowadzę przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa w każdej chwili może zajść potrzeba zmiany formy nauczania na kształcenie zdalne, bądź hybrydowe. Kształcenie na odległość odbywać się będzie wtedy z wykorzystaniem platformy G Suite (więcej informacji przekażą wychowawcy).
Serdecznie pozdrawiam
Katarzyna Sikora – dyrektor