Zmieniam terminy dodatkowych dni wolnych

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 11ge. (Dz.U. z 2020r. poz.493 ze zm.) zmieniam terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w III LO w Chorzowie w roku szk. 2020/2021
z:
● 23, 25 marca 2021 (Festiwal Teatralny)
na
• 16 i 18 czerwca 2021 (także na Festiwal Teatralny).

Katarzyna Sikora – dyrektor