Od poniedziałku, 18 stycznia br.

Informuję, że od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.
MEiN przedstawia szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych /…/ szkół ponadpodstawowych.
Z poważaniem
Katarzyna Sikora – dyrektor