Kontynuowane jest zawieszenie zajęć stacjonarnych

W dniach 15.02.2021 do 28.02.2021 w naszej szkole kontynuowane jest zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejście w tryb zdalnego nauczania. W okresie tym szkoła jest otwarta w godz. 7.00 – 17.00 (załatwianie spraw bez zmian, tj. w godz. 8.00 – 15.00).
Katarzyna Sikora – dyrektor