Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021

Informuję, że w roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć 5 klas pierwszych:
1) klasa prawniczo-dziennikarska
2) klasa teatralna
3) klasa matematyczna
4) klasa medialno-dyplomatyczna
5) klasa medyczna

Do końca lutego 2021r. zostanie podany do wiadomości szczegółowy regulamin rekrutacji.
Katarzyna Sikora – dyrektor