Gratulacje Zastępcy Prezydenta

W dniu 23 II 2021 w Urzędzie Miasta Chorzów odbyło się okoliczne wręczenie gratulacji z tytułu ujęcia szkół w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Wiesław Ciężkowski I Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów złożył m. in. naszemu Batoremu gratulacje oraz wyrazy uznania, które niniejszym przekazuję Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzicom, dzięki pracy których osiągnęliśmy sukces!
Katarzyna Sikora – dyrektor