Dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szk. 2021/2022

Ustalam terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w III LO w Chorzowie w roku szk. 2021/2022:

• 15.10.2021 (po DEN)
• 12.11.2021 (do święcie Niepodległości)
• 07.01.2022 (po święcie Trzech Króli)
• marzec 2022 – 2 dni (Festiwal Teatralny)
• 02.05.2022 (pn.)
• 4-6.05.2022 (matura)
• 17.06.2022 (po Bożym Ciele)

Katarzyna Sikora – dyrektor