Poziom podstawowy

Grawitacja Ruch planet dookoła Słońca Prawo powszechnego ciążenia Elementy kosmonautyki (NOWOŚĆ) Fizyka kwantowa i atomowa Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Widma atomowe Model Bohra – wersja uproszczona Fizyka jądrowa Odkrycie i właściwości jądra atomowego Promieniotwórczość naturalna Reakcje jądrowe Energia jądrowa Astrofizyka i kosmologia Skale odległości we Wszechświecie Ewolucja gwiazd

Poziom rozszerzony

Ruch jednostajnie przyspieszony Ruch harmoniczny Przemiany energii w ruchu harmonicznym Wahadło matematyczne Fale dźwiękowe – część 1 Fale dźwiękowe – część 2 Efekty akustyczne Model gazu doskonałego Temperatura. Równanie stanu gazu Podstawy mechaniki kwantowej Budowa atomu bez uproszczeń – czꜶć 1 Budowa atomu bez uproszczeń – cz궜ć 2

Instrukcje do doświadczeń

D03 – Pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą równi pochyłej D05 – Pomiar współczynnika sprężystości D07 – Pomiar długości fali światła D10 – Pomiar gęstości metodą bezpośrednią i hydrostatyczną D11 – Pomiar momentu bezwładności wahadła Oberbecka (Nowość!)

Wybrane filmy archiwalne

Budowa atomu wg Bohra i Schroedingera Wyładowania w gazach Doświadczenia z optyki Doświadczenia z obwodami elektrycznymi Doświadczenia z elektrostatyki Doświadczenia z mechaniki Wrzenie wody pod zmniejszonym ciśnieniem