Erasmus+ „Learning to Learn Together”

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z projektu LETLETO – Estonia 2017. Nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu Erasmus+ „Learning to Learn Together” – LETLETO, w ramach którego dwóch nauczycieli – Krzysztof Jarczewski i Adam Ogaza wzięło udział w wizycie studyjnej w Estonii

Warsztaty ISCE4 pt. Od punktu do punktu – jak matematycznie pomagać z Pythonem?

Podczas XXVI Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki we Wrocławiu 10-13 II 2017 nauczyciele Katarzyna Sikora i Krzysztof Oleś przeprowadzili dwa warsztaty pt. Od punktu do punktu – jak matematycznie pomagać z Pythonem? Warsztaty promowały projekt Erasmus+ pod nazwą „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – iCSE4school”, nr projektu 2014-1-PL01-KA201-003364, realizowany przez naszą szkołę w okresie 01.09.2014 – 31.08.2017 r.

„Programowanie – warto?” – iCSE4school

„Programowanie – warto?” – warsztaty pod takim tytułem przeprowadzone zostały podczas XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w Warszawie w dn. 12-15.02.2016. Warsztaty popularyzowały elementy programowania (kodowania) w nauczaniu matematyki i fizyki w szkole średniej – były one efektem doświadczeń osób prowadzących zajęcia projektowe „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – iCSE4school” w ramach programu Erasmus+.

Projekt „Creativity and Innovation in Teaching and Training”

Projekt nr 2014-1-PL01-KA101-001265 w ramach Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna pod nazwą „Creativity and Innovation in Teaching and Training”. Realizacja projektu do 15.12.2015. Prezentacja o Naszej Szkole PRESENTATION OF THE STEFAN BATORY UPPER SECONDARY SCHOOL Prezentacja programu Erasmus +: Edukacja Szkolna http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Erasmusplus_Edukacja_szkolna.pdf Partner Nasz Partner Quarter Mediation Prezentacje dotyczące realizacji projektu „Creativity and Innovation in Teaching and Training Refleksje z udziału w kursie „Creativity and Innovation in Teaching

Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość

15 nauczycieli AZSO nr 2 przystąpiło do realizacji projektu Erasmus + Mobilność Edukacyjna „Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość”. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez Narodową Agencję Programu Erasmus +, otrzymując 93 pkt na 100 i wytypowany do realizacji w terminie 1.06.2015-31.05.2017. Koordynator projektu: Iwona Grunda (igrunda.3lo@gmail.com) O programie Erasmus + Szkolenie SElfie+PROMUJ I INSPIRUJ Mobilność nr 1: 2 week course for European teachers of English- language and methodology

Projekty unijne realizowane w naszej szkole

   Projekt Erasmus+ pod nazwą „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – iCSE4school”. Projekt nr 2014-1-PL01-KA201-003364. Termin realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2017 r. W ramach akcji 2.2 – Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Projekt Erasmus + : Akcja 1: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej pt. „Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość”. Termin realizacji: 1.06.2015-31.05.2017. Projekt nr 2015-1-PL01-KA101-014769. Projekt nr 2014-1-PL01-KA101-001265 w ramach Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna

1 2