Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość

15 nauczycieli AZSO nr 2 przystąpiło do realizacji projektu Erasmus + Mobilność Edukacyjna „Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość”. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez Narodową Agencję Programu Erasmus +, otrzymując 93 pkt na 100 i wytypowany do realizacji w terminie 1.06.2015-31.05.2017. Koordynator projektu: Iwona Grunda (igrunda.3lo@gmail.com) O programie Erasmus + Szkolenie SElfie+PROMUJ I INSPIRUJ Mobilność nr 1: 2 week course for European teachers of English- language and methodology

Projekty unijne realizowane w naszej szkole

   Projekt Erasmus+ pod nazwą „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – iCSE4school”. Projekt nr 2014-1-PL01-KA201-003364. Termin realizacji: 01.09.2014 – 31.08.2017 r. W ramach akcji 2.2 – Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Projekt Erasmus + : Akcja 1: Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej pt. „Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość”. Termin realizacji: 1.06.2015-31.05.2017. Projekt nr 2015-1-PL01-KA101-014769. Projekt nr 2014-1-PL01-KA101-001265 w ramach Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna

Warsztaty promujące projekt ERASMUS+ realizowany przez naszą szkołę.

Już dwukrotnie odbyły się warsztaty pt. „Elementy programowania w nauczaniu matematyki i fizyki – projekt iCSE4school” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, podczas XI Regionalnej Konferencji BO SNM w WOM Bielsko-Biała, w dn. 26 IX 2015 oraz podczas Konferencji KCzO SNM w RODN WOM w Katowicach, w dn. 9 X 2015. Warsztaty te miały na celu promocję i ewaluację projektu ERASMUS+ realizowanego przez naszą szkołę.

1 2