Dyrektorzy i historia

mgr Mirosław Stebelski Urodził się 6 lipca 1903 r. w Orszowcach położonych na Bukowinie Rumuńskiej. Pochodził z rodziny polskiej. Ukończył polską Szkołę Powszechną i Wydziałową. Następnie uczył się w rumuńskiej szkole średniej, gdzie w 1924 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. We wrześniu tego roku, podczas pracy nauczycielskiej w Nowym Bytomiu, zrzekł się obywatelstwa rumuńskiego i otrzymał obywatelstwo polskie. W 1927 r. zdał uzupełniającą maturę polską w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Mysłowicach,