Współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a III LO im. Stefana Batorego

W dniu 8.12.2015 pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w: 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 43, którą reprezentuje dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, a Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 z siedzibą w: 41-506 Chorzów, ul. Farna 5-7, który reprezentuje Katarzyna Sikora, zawarte zostało porozumienie o współpracy. Przedmiotem porozumienia jest partnerska współpraca w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich, kulturalnych i społecznych, w tym w szczególności warsztatów dydaktycznych, debat,

Współpraca z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym

W dniu 10 czerwca 2015 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym a Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2. W ramach współpracy mającej początek 1 września 2015 r. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny zorganizuje dla uczniów AZSO nr 2 (szczególnie maturzystów) bezpłatne warsztaty, wykłady i konsultacje z wykładowcami Uczelni. Uczniowie Szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia jako wolontariusze przy organizacji wydarzeń na Uniwersytecie SWPS, w zamian otrzymując certyfikat poświadczający ich

Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

W dniu 4 kwietnia 2014 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Uczelnią a Szkołą w związku ze stworzeniem w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie klasy akademickiej o charakterze przyrodniczo-inżynieryjnym pod