Procedury obowiązujące w szkole

Podstawy prawne procedur stosowanych w szkołach [.pdf] Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego (po konsultacji z Radą Rodziców) Procedury oznaczone symbolem A, dotyczą edukacji ucznia oraz zasad bhp w szkole: A.1 Indywidualny Tok Nauki / ITN / [.pdf] A.2 Indywidualne nauczanie [.pdf] A.3 Kierowanie ucznia na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej [.pdf] A.4 Procedury ds. Szkolnej Komisji Wychowawczej [.pdf] A.5 Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć

Dokumenty

Statut http://gimnazjum7.bip.chorzow.eu/index.php Misja i wizja szkoły Model absolwenta Szkolny program wychowawczy 2013 – 2018 Indywidualny Tok Nauczania Regulamin wydawania materiałów promocyjnych miasta Chorzów podmiotom zewnętrznym zał. 2 – wniosek o wydanie materiałów promocyjnych miasta Chorzów podanie o egzamin podwyższający ocenę