Batorowcy zwyciężyli w debacie oksfordzkiej!!!

DSCN0548
W dniu 6 X 2016 w MDK Batory w Chorzowie odbyła się debata oksfordzka z tezą „Metropolia szansą dla młodzieży. Chorzów w Metropolii” organizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny, w której składowi Jury przewodniczył Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.
Czteroosobowa reprezentacja III LO im. Stefana Batorego okazała się, w opinii Jury, bardzo dobrze przygotowana, zaprezentowała rzeczowe, konkretne propozycje i rozwiązania, w przeciwieństwie do drużyny oponentów. Kolejny raz potwierdzony został wyjątkowy poziom młodzieży – uczniów Batorego!!!
Więcej informacji nt. debaty na stronie www.chorzowianin.pl