Warsztaty ISCE4 pt. Od punktu do punktu – jak matematycznie pomagać z Pythonem?

Podczas XXVI Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki we Wrocławiu 10-13 II 2017 nauczyciele Katarzyna Sikora i Krzysztof Oleś przeprowadzili dwa warsztaty pt. Od punktu do punktu – jak matematycznie pomagać z Pythonem? Warsztaty promowały projekt Erasmus+ pod nazwą „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – iCSE4school”, nr projektu 2014-1-PL01-KA201-003364, realizowany przez naszą szkołę w okresie 01.09.2014 – 31.08.2017 r.
DSCN1259DSCN1253