Z AW I A D O M I E N I E

Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że w niedzielę zmarł Rafał Malcher, który był naszym uczniem w klasie 2b. Łączymy się w żalu z Rodziną Rafała.
Z poważaniem
Katarzyna Sikora