Nowy sukces Jeremiego!!!

Nasz uczeń Jeremi Chabros zakwalifikował się do finału konkursu Droga na Harvard. Spośród ponad 1000 nadesłanych aplikacji Jeremiego znalazła się w grupie 30 najwyżej ocenionych. Kolejnym krokiem w konkursie będzie rozmowa (w języku angielskim) z przedstawicielami Kapituły Konkursu (27-28 V 2017).