XXVIII Rajd Batorego

W dniu 15 IX 2017 odbył się tradycyjny, już XXVIII Rajd Batorego. Meta Rajdu była w tym roku w Istebnej Zaolziu.

Rajd Batorego w Istebnej Zaolziu
Rajd Batorego w Istebnej Zaolziu