16. miejsce w Polsce w Rankingu „Szkoły Kompetencji Przyszłości”

17 XI 2015 w dzienniku Rzeczpospolita został opublikowany Ranking „Szkoły Kompetencji Przyszłości”, który Social Wolves wydaje wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita. Nasze Liceum zajęło w tym Rankingu 16. Miejsce wśród 1065 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Ranking powstał na podstawie wyników w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”.
Ranking docenił dokonania naszych uczniów, którzy udowodnili, że potrafią się odnaleźć w praktycznym działaniu, często osiągając efekty godne najwyższego uznania, realnie wpływające na społeczność szkolną.
Ranking powstał, by zwrócić uwagę na potrzebę stworzenia młodzieży miejsca i okazji do rozwinięcia umiejętności praktycznych, takich jak zarządzanie projektem, autoprezentacja, czy praca w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą młodym nie tylko lepiej poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną firmę.
Jak mówią autorzy rankingu, „wyniki z matury i olimpiad nie mogą być jedynym miernikiem jakości szkoły, kiedy kompetencjami XXI wieku są kreatywność, elastyczność i umiejętność współdziałania”.

Cały ranking dostępny jest pod tym linkiem: http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/kraj/Ranking.pdf Zobacz więcej