Projekt „Creativity and Innovation in Teaching and Training”

Projekt nr 2014-1-PL01-KA101-001265 w ramach Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna pod nazwą „Creativity and Innovation in Teaching and Training”. Realizacja projektu do 15.12.2015.

Prezentacja o Naszej Szkole

Prezentacja programu Erasmus +: Edukacja Szkolna
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Erasmusplus_Edukacja_szkolna.pdf

Partner

Prezentacje dotyczące realizacji projektu „Creativity and Innovation in Teaching and Training
Refleksje z udziału w kursie „Creativity and Innovation in Teaching and Training” przekazano w dniu 27 listopada 2015 grupie nauczycieli zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki. Członkowie SNM wysłuchali relacji z pobytu w Holandii, dowiedzieli się szczegółów związanych z problemem szkół holenderskich polegającym na przedwczesnej rezygnacji z edukacji szkolnej i o sposobach zapobiegania temu zjawisku. Zostali także zachęceni do uczestniczenia w zagranicznych kursach doskonalących dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+.

DSCN7514

Publikacje w prasie

Film z Projektu w Assen
https://youtu.be/COSzw3UutZs

Prezentacja z Projektu w Assen