Rekrutacja 2016/2017

Czy możliwe jest zatem połączenie doskonałego przygotowania do matury z wszechstronnym rozwojem i i dobrą zabawą? Tak, ponieważ w Batorym uczymy zarządzać wiedzą, rozwijać swoje pasje i zainteresowania;

Batory bowiem to nie tylko szkoła, ale i styl życia.

Regulamin Rekrutacji 2016/2017

Dzień otwarty: 23 kwietnia 2016 roku, godzina 9.00-12.00.

Dokumenty kandydatów przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Ważne informacje, proponowane klasy w roku szkolnym 2016/2017

  • klasa prawniczo-językowa (1A) objęta opieką merytoryczną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
  • klasa medialno-teatralna (1B) współpracuje z Wydziałem Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego oraz z Wydziałem Radia i Telewizji UŚ
  • klasa matematyczna (1C) współpracuje z Wydziałem Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej
  • klasa ogólna z rozszerzonym językiem angielskim (1D) współpracuje z Kolegium Językowym Politechniki Śląskiej
  • klasa medyczna (1E) objęta jest opieką merytoryczną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

W proponowanych klasach realizowane będą ciekawe projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne.

Limit miejsc: 160 (5 oddziałów po 32 osoby).

Co wyróżnia szkołę?

III LO Batory uczy przez działanie – u nas zdobywanie wiedzy to nie tylko teoria i regułki. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, pracując na tablicach interaktywnych i platformach e-learningowych. Wprowadzamy uczniów w świat akademicki współpracując z uczelniami wyższymi, uczestnicząc w wykładach, zapraszając pracowników naukowych, przeprowadzając doświadczenia w laboratoriach, organizując obozy naukowe, zajęcia w terenie oraz debaty. Prowadzimy różnorodne warsztaty rozwijające uzdolnienia uczniów: dziennikarskie, informatyczne, psychologiczne, medialne, teatralne, wokalne, językowe, fizyczne, matematyczne, szachowe. Proponujemy zajęcia z etyki, łaciny, jęz. włoskiego, edukacji regionalnej, grafiki komputerowej czy też innowacyjny program – wychowanie fizyczne i prozdrowotne. Nasze szkolne zajęcia w ramach wychowania fizycznego odbywają się na pływalni, siłowni, strzelnicy, lodowisku i na hali w Kompleksie Sportowym Hajduki. Sportową tradycją liceum są wyjazdy narciarskie , Rajd Batorowca, rajdy rowerowe a także cieszący się dużą popularnością wśród uczniów Mikołajkowy Turniej piłki nożnej halowej .

Dzięki takim przedsięwzięciom rokrocznie nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego, a nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów wyższych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Nasze liceum uplasowało się na 16 miejscu w Polsce na ponad 1500 szkół w rankingu SZKÓŁ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI co również podkreśla jego wyjątkowość.

Dysponujemy dużą aulą wyposażoną w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz małą sceną teatralną. W szkole od lat działa TV Batory, możemy także zaoferować naszym uczniom domowe obiady, które doczekały się nawet fanpage`a na facebooku, serwowane w szkolnej stołówce.

W Batorym obowiązuje punktowy system oceniania i dziennik elektroniczny.

Słynną atmosferę naszego liceum budują Batorowcy: uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły. Poznasz ich uczestnicząc w Festiwalu Teatralnym, Statuetkach Batorego, Matprojekcie czy tematycznych nocach filmowych, Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, Rajdzie Batorowca, Niepodległościowej Grze Terenowej, Artyście do Kwadratu. W tym roku szkolnym odbyła się także pierwsza noc z grami planszowymi i zapoczątkowano nową tradycję szkoły – koncert Głosy Batorego, który odbył się na gościnnej scenie Chorzowskiego Centrum Kultury i był nagrywany przez TV Katowice.

Wszystkim uczniom proponujemy także: Historyczny Obóz Naukowy, działania w Muzeum Historii Katowic, projekt ERASMUS+ „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową – iCSE”, obozy językowe za granicą, współpracę z organizacją studencką AIESEC, Przyrodniczy Obóz Naukowy nad Biebrzą, działania w ramach wolontariatu, profesjonalne warsztaty aktorskie w Sejnach oraz wernisaże malarskie i fotograficzne. Od 3 lat jesteśmy współorganizatorem prestiżowego Krajowego Konkursu Energetycznego.

Dojedziesz do nas z każdego miejsca na Śląsku. Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej obsługują połączenia autobusowe do Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Do pozostałych miast aglomeracji dojedziesz z przystanku Chorzów Batory Dworzec.

Nazwa oddziału

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

Przedmioty uzupełniające

Języki obce

Zajęcia punktowane przy rekrutacji

A prawniczo
-językowa

od klasy pierwszej:

język angielski

od klasy drugiej: historia
i wiedza
o społeczeństwie

przyroda,
elementy retoryki ( w klasie pierwszej), matematyka poszerzona ( z możliwością zamiany na j. francuski, j. polski, j. włoski lub j. niemiecki

pierwszy: angielski 4h/6h/6h

drugi: niemiecki/francuski/włoski
(do wyboru) 2h/2h/2h

język polski,

język obcy;

dwa przedmioty do wyboru spośród:
biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka,

wiedza
o społeczeństwie

B medialno-teatralna

od klasy pierwszej:

język polski
i język angielski

od klasy drugiej (do wyboru):

historia, biologia, fizyka, geografia

historia
i społeczeństwo lub
język niemiecki/francuski, z możliwością zamiany na włoski lub poszerzoną matematykę

pierwszy: angielski 4h/6h/5h

drugi: niemiecki/francuski/włoski
(do wyboru) 2h/4h/4h

C matematyczna

od klasy pierwszej:

matematyka

od klasy drugiej: informatyka
oraz do wyboru: fizyka, geografia, historia, biologia,

historia i społeczeństwo

pierwszy: angielski 3h/3h/3h

drugi: niemiecki z możliwościa zamiany na j.francuski lub włoski
2h/2h/2h

D ogólna
z rozszerzonym
językiem angielskim

od klasy pierwszej:

język angielski

od klasy drugiej (do wyboru):

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia

historia i społeczeństwo,
język polski poszerzony( z możliwością zamiany na j. franc, j. niem, j. włoski lub poszerzoną matematykę), elementy grafiki komputerowej, wychowanie fizyczne i zdrowotne

pierwszy: angielski 5h/7h/5h

drugi: niemiecki/francuski/włoski
(do wyboru) 2h/2h/2h

E medyczna

od klasy drugiej:

biologia i chemia

historia i społeczeństwo,

język niemiecki/francuski/włoski, angielski polski lub matematyka ( poszerzone, do wyboru)chemia uzupełniająca, matematyka uzupełniająca, biologia uzupełniająca

pierwszy: angielski 4h/3h/3h

drugi: niemiecki/francuski/włoski
(do wyboru) 2h/4h/2h