Stowarzyszenia

1) Stowarzyszenie Sympatyków AZSO nr 2 w Chorzowie od X 2016 posiada wpis do KRS, NIP i REGON. Stowarzyszenie to prowadzi rachunek Rady Rodziców III LO.
Szczegóły na stronie:
https://sites.google.com/site/stowsympazso2/home
Strona SS AZSO2

2) Strona Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków III LO im. S. Batorego w Chorzowie na Facebooku:
https://www.facebook.com/stowarzyszenie3lo/?ref=profile