Projekt Erasmus+ PROBOT

Projekt Erasmus+ „Nauka programowania z wykorzystaniem robotów – PROBOT” (nr 2017-1-PL01-KA201-038777).
Projekt trwa 34 miesiące. Termin rozpoczęcia projektu: 01.11.2017, a termin zakończenia: 31.08.2020r.

Projekt „Learning to Learn Together”

Projekt Erasmus+ „Learning to Learn Together” realizujemy w charakterze partnera stowarzyszonego we współpracy z Fundacją na rzecz rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie EDU-RES.
Okres realizacji projektu: 2016 – 2018.

Projekt: „Gimnazjum nr 7 w Chorzowie zdobywa szczyty kompetencji”

Projekt: „Gimnazjum nr 7 w Chorzowie zdobywa szczyty kompetencji” we współpracy z firmą Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach ŚLĄSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020, z działania 11.1.4 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.
Planowany termin realizacji: 01.09.2016-31.06.2018r.

WYKAZ DNI WOLNYCH w roku szk. 2017/2018

Przypominamy WYKAZ DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 w III LO:

22 grudnia 2017 Wigilie klasowe
21 – 23 marca 2018 Festiwal Teatralny
30 kwietnia 2018 Poniedziałek przed majówką
2 maja 2018 Majówka
4 maja 2018 Egzamin maturalny
7 maja 2018 Egzamin maturalny
8 maja 2018 Egzamin maturalny
1 czerwca 2018 Piątek po Bożym Ciele

Zebrania z rodzicami w roku szk. 2017/2018

Zebrania z rodzicami w roku szk. 2017/2018
4.09.2017 Zebrania rodziców klas I LO
6.09.2017 Zebrania rodziców (klasy 2. i 3. LO + GIM), zebranie Rady Rodziców
08.11.2017 Zebrania rodziców
13.12.2017 Zebrania/konsultacje
21.03.2018 Zebrania rodziców
16.05.2018 Zebrania/konsultacje

Życzenia

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, pomyślności i wszystkiego dobrego w Nowym Roku

życzy

Katarzyna Sikora – dyrektor Szkoły

CAŁE PODIUM DLA BATOROWCÓW!

Z radością i dumą informujemy, że w Chorzowskiej Olimpiadzie Matematycznej organizowanej przez Liceum im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie całe podium zajęli Batorowcy: 1. miejsce Karol Latos (3c), 2. miejsce Kajetan Domogała (3c), 3. miejsce Adrian Grochowowski (3c). Gratulacje dla naszych mistrzów!

Nasi artyści

Uczniowie, absolwenci i pracownicy szkoły realizują wiele swoich pasji artystycznych. Talenty aktorskie i wokalne uczniowie realizują głównie w klasach medialno-teatralnych, po ukończeniu liceum kontynuując naukę na uczelniach artystycznych. Uzdolnienia plastyczne w postaci prac naszych uczniów prezentujemy okresowo w Galerii Batorego. Prace naszych uzdolnionych absolwentów i nauczycieli oglądać można w korytarzu obok auli. W holu zaś na pierwszym piętrze, obok płaskorzeźby Stefana Batorego widnieje Galeria Batorowców – portrety naszych absolwentów związanych z teatrem i kinem.