Inauguracja roku szk. 2020/2021

Drodzy Uczniowie!
W dniu 1.09.2020 r. spotkamy się nareszcie face to face, jednak wciąż z pewnymi ograniczeniami związanymi z COVID-19. I tak spotkania klas odbędą się z wychowawcami w „swoich” salach:
Klasy drugie o godz. 9.00.
Klasy trzecie o godz. 10.00.
Klasy pierwsze o godz. 11.00.
Uroczystość powitania klas będzie miała miejsce, podobnie jak zakończenie roku, na FB (godzina zostanie podana później).
Od dnia 2.09.2020 r. będziemy uczyć się w szkole z zachowaniem procedur, które wprowadzę przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa w każdej chwili może zajść potrzeba zmiany formy nauczania na kształcenie zdalne, bądź hybrydowe. Kształcenie na odległość odbywać się będzie wtedy z wykorzystaniem platformy G Suite (więcej informacji przekażą wychowawcy).
Serdecznie pozdrawiam
Katarzyna Sikora – dyrektor

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice!
W dniu 1.09.2020 r. rozpoczynamy rok szkolny, jednak wciąż z pewnymi ograniczeniami związanymi z COVID-19.
Od dnia 2.09.2020 r. będziemy uczyć się w szkole z zachowaniem procedur, które wprowadzę przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa w każdej chwili może zajść potrzeba zmiany formy nauczania na kształcenie zdalne, bądź hybrydowe. Kształcenie na odległość odbywać się będzie wtedy z wykorzystaniem platformy G Suite (więcej informacji przekażą uczniom wychowawcy).
Zapraszam na spotkania z wychowawcami według następującego planu:
1.09.2020:
Godz. 16.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1A – w auli
Godz. 18.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1B – w auli
2.09.2020:
Godz. 16.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1C – w auli
Godz. 18.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1E – w auli
3.09.2020:
Godz. 16.00 – zebranie Rodziców uczniów klasy 1D – w auli
Godz. 18.30 – zebranie trójek klasowych Rodziców wszystkich klas w auli – wybór Prezydium RR.

Zebrania z rodzicami klas drugich i trzecich przeprowadzają wychowawcy zdalnie w jednym z dni: 1-2.09.2020 (indywidualnie informując wcześniej o formie i godzinie spotkania). W dniu 3.09.2020 wybrane wcześniej trójki klasowe zapraszam do szkoły zgodnie z informacją powyżej.
Podczas spotkań w szkole obowiązuje wciąż reżim sanitarny: przychodzą tylko osoby zdrowe, używają maseczek w przestrzeni wspólnej, przy wejściu dezynfekują ręce, zachowują dystans społeczny.
Serdecznie pozdrawiam
Katarzyna Sikora – dyrektor

Świadectwa dojrzałości

Zapraszamy w dniu 11 sierpnia br. o godz. 12.00 po odbiór świadectw dojrzałości.
Przypominam, że na terenie szkoły obowiązują nadal przepisy związane z bezpieczeństwem dotyczącym epidemii koronawirusa, m. in. przy wejściu należy zdezynfekować ręce, nosić maseczkę, używać swojego długopisu oraz zachować odpowiedni dystans społeczny.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Podręczniki 2020/2021

Lista podręczników rok szkolny 2020/2021 znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.

Uczniowie przyszłych klas pierwszych proszeni są o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języków obcych oraz informatyki.

Informuję, że w dniach od 01.07. do 17.07.2020r.
szkoła jest czynna w godz. 8:00 – 16:00
od 20.07. do 24.07.2020 w godz. 8:00 – 15:00
od 27.07. do 14.08.2020 w godz. 8:00 – 16:00

Sekretariat czynny w godz. 8:00 – 15:00

Załatwianie spraw związanych z rekrutacją
odbywa się w godz. 9:00 – 15:00.

Katarzyna Sikora – dyrektor

Informuję, że czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało przedłużone do 31 sierpnia 2020 r. (rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
Katarzyna Sikora – dyrektor

Rekrutacja

Załatwianie w szkole spraw związanych z rekrutacją odbywa się w godz. 9.00 – 15.00.
Katarzyna Sikora – dyrektor

Kapituła HSB

Zgodnie z zapowiedzią 15 czerwca br. odbyło się spotkanie Kapituły Honorowej Statuetki Batorego.
Pani Dyrektor Katarzyna Sikora odczytała regulamin działania zespołu, podziękowała też za wcześniejszą pracę jego członków.
Przewodnicząca dotychczasowej Kapituły Honorowej Statuetki Batorego Pani Beata Jendrzejska także podziękowała za współpracę oraz złożyła rezygnację z pełnionych funkcji.
W wyborach tajnych wybrano nowego Przewodniczącego Kapituły: Pana Krzysztofa Olesia.