Fizyka

http://visual.icse.us.edu.pl/metodologia/

Oto przykład lekcji fizyki (V 2022), podczas której uczniowie kl. 2E wykonywali doświadczenia. Opis sformułował nauczyciel dr Adam Ogaza:

Uczniowie wykonują doświadczenie o nazwie: Kalibracja czujnika siły. Wcześniej skonstruowali specjalne wagi, w których elementami pomiarowymi są wspomniane czujniki siły będące niestandardowym wyposażeniem robotów Lego. Szalki tych wag zostały wcześniej zważone na zwykłych wagach laboratoryjnych. Obecnie uczniowie odczytują wskazania czujników pod wpływem różnych sił (ciężar szalki + ciężar kolejno nakładanych odważników) i zapisują wyniki na kartach pomiarowych. Na tej podstawie sporządzą wykresy zależności wskazania czujników od działającej siły (tzw. krzywe cechowania). Chętni uczniowie będą mogli opracować wyniki tych pomiarów w formie sprawozdań, za które będą mogli otrzymać dodatkowe oceny. Pomysł na takie doświadczenie zrodził się podczas realizacji projektu PROBOT. Nasza pracownia fizyczna wyposażona jest obecnie w duże ilości różnych niestandardowych czujników współpracujących z robotami Lego, dzięki którym można mierzyć takie wielkości fizyczne, jak siła, temperatura, natężenie pola magnetycznego, kąt, poszczególne składowe wektora przyspieszenia, kierunek i natężenie promieniowania podczerwonego itd.