„Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018” oraz inne dokumenty regulujące zasady egzaminu maturalnego dostępne są na stronie OKE: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny