WYKAZ DNI WOLNYCH w roku szk. 2018/2019

Przypominamy WYKAZ DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 w III LO:

2 listopada 2018 piątek po Wszystkich Świętych
21 grudnia 2018 Wigilie klasowe
13 marca 2019 XXX Festiwal Teatralny
14 marca 2019 XXX Festiwal Teatralny
29 – 30 kwietnia 2019 Poniedziałek i wtorek przed majówką
2 maja 2019 Majówka
6 maja 2019 Egzamin maturalny z języka polskiego
7 maja 2019 Egzamin maturalny z matematyki
8 maja 2019 Egzamin maturalny z języka angielskiego

Zebrania z rodzicami w roku szk. 2017/2018

Zebrania z rodzicami w roku szk. 2017/2018
4.09.2017 Zebrania rodziców klas I LO
6.09.2017 Zebrania rodziców (klasy 2. i 3. LO + GIM), zebranie Rady Rodziców
08.11.2017 Zebrania rodziców
13.12.2017 Zebrania/konsultacje
21.03.2018 Zebrania rodziców
16.05.2018 Zebrania/konsultacje