Dzień otwarty

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas 3 gimnazjum oraz ich rodziców na Dzień Otwarty w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie 12 maja o godzinie 10:00.
Będzie można zapoznać się z ofertą szkoły na rok 2018/2019 a także: spotkać się z dyrekcją szkoły,z wychowawcami przyszłych klas I oraz uczniami III LO.
Gimnazjaliści będą mogli wziąć udział w warsztatach związanych z profilem poszczególnych klas.
Zakończenie około godziny 13:00.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się w Batorym wkrótce!

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego,
mgr Katarzyna Sikora wraz z gronem pedagogicznym

Zebrania z rodzicami w roku szk. 2017/2018

Zebrania z rodzicami w roku szk. 2017/2018
4.09.2017 Zebrania rodziców klas I LO
6.09.2017 Zebrania rodziców (klasy 2. i 3. LO + GIM), zebranie Rady Rodziców
08.11.2017 Zebrania rodziców
13.12.2017 Zebrania/konsultacje
21.03.2018 Zebrania rodziców
16.05.2018 Zebrania/konsultacje