Samorząd Uczniowski

W lutym 2017 w wyniku wyborów ukonstytuował się nowy Samorząd Uczniowski naszego LO w składzie: Paweł Żerdziński – przewodniczący, Paulina Walczak – zastępca, Vanessa Stepak – skarbnik i Alicja Myrta – sekretarz.