Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA / POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie informuje, że:
• administratorem Państwa danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie, reprezentowany przez dyrektora placówki – p. Krzysztofa Olesia;
• kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Zdzisław Korzuch, BITPROTECT, Grupa Internet Community, email: biuro@bitprotect.pl.
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji procesu dydaktycznego w trakcie nauki w tutejszej szkole;
• Państwa dane będą przechowywane przez okres edukacji w przypadku przyjęcia do placówki lub przez okres jednego roku w przypadku nieprzyjęcia – z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59);
• mają Państwo prawo do dostępu, poprawy, sprostowania lub usunięcia podanych danych, wnioskowania o ograniczenie ich przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
• w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• podanie danych jest wymogiem ustawowym i jesteście Państwo zobowiązani podać dane osobowe. Niepodanie danych może skutkować odrzuceniem wniosku.