Pracownicy

W szkole zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (nauczyciele) oraz pracownicy niebędący nauczycielami, tj. pracownicy administracji i obsługi.
Na podstawie art. 37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Patryk Niedbała, mail: iod.oupis@gmail.com.