Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pedagog szkolny: mgr Karina Czyrnia-Piechnik przyjmuje w sali 20.
E-mail: kpiechnik.3lo@gmail.com
Psycholog szkolny: mgr Ewa Maraszkiewicz przyjmuje w sali 20.
E-mail: emaraszkiewicz.gim7@gmail.com