Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pedagog szkolny: mgr Katarzyna Dąbrowska przyjmuje w sali 206.
E-mail: kdąbrowska.3lo@gmail.com
Psycholog szkolny: mgr Ewa Kałuża przyjmuje w sali 20.
E-mail: ekaluza.gim7@gmail.com