Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pedagog szkolny: mgr Karina Czyrnia-Piechnik przyjmuje w sali 228 (korytarz G).
E-mail: karina.czyrnia-piechnik@3lo.edu.pl
Psycholog szkolny: mgr Sara Żytyńska przyjmuje w sali 228 (korytarz G).
E-mail: sara.zytynska@3lo.edu.pl

Szanowni Państwo!
W związku z dużym zapotrzebowaniem na pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniów, informuję, że na terenie szkoły można bezpłatnie korzystać z porad i konsultacji pedagoga oraz psychologa. Ponadto na terenie miasta istnieją placówki udzielające różnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zależności od potrzeb. Poniżej znajdują się adresy poszczególnych instytucji. Przypominam, że pod numerem telefonu 800 100 100 (telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci) możliwa jest bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00 oraz pomoc online (pomoc@800100100.pl) dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia, informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty, trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
Na terenie szkoły znajduje się także tzw. anonimowa skrzynka na sygnały, do której mogą Państwo oraz uczniowie wrzucać swoje spostrzeżenia dotyczące różnych obszarów funkcjonowania placówki, w tym także sytuacji problemowych. Serdecznie zapraszam do współpracy.
Dyrektor
Katarzyna Sikora

Wybrane instytucje świadczące pomoc psychologiczno – pedagogiczną w Chorzowie:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
tel: (32) 241-54-39, (32) 770-01-57
email: poczta@ppp.chorzow.pl

Ośrodek Wsparcia Rodziny
ul. Siemianowicka 58,
41-503 Chorzów
tel: (0-32) 241-15-27(8)

Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny
ul. Omańkowskiej 1
41-500 Chorzów
tel./fax 32 247 18 01

Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny
tel. 32 241 20 68 czynny od pn. do pt. w godz. 15.00 – 19.00
Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom
ul. Pl. św. Jana 31a
41-503 Chorzów
tel.: 790 699 799

NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ POMOC:

116 111
Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny codziennie w godzinach 12.00-22.00. Prowadzi go Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje)
Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 22.00, wiadomość przez stronę (www.116111.pl) możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

800 121 212
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego.
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania.
800 702 222
Linia Wsparcia jest linią całodobową i bezpłatną dla wszystkich osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Wspierają nie tylko telefonicznie, ale także poprzez email (porady@liniawsparcia.pl) oraz czat (www.liniawsparcia.pl). Z pomocy może skorzystać każda osoba bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Centrum wsparcia to projekt fundacji Itaka realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Finansowany jest z pieniędzy Narodowego Programu Zdrowia.