Klasa 1C MATEMATYCZNA 2023

1C

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, informatyka, język angielski/fizyka **.
Pierwszy język obcy: j. angielski.
Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski *

Oferta klasy skierowana jest do uczniów, którzy chcą̨ w przyszłości studiować na kierunkach ścisłych, przyrodniczych lub technicznych i z łatwością̨ je ukończyć, ponieważ przedmioty ścisłe w Liceum Batorego nauczane są̨ na najwyższym poziomie. Lekcje fizyki zostały sfilmowane i zamieszczone na kanale YouTube. Uczniowie klasy 1C będą̨ uczestniczyć́ w zajęciach organizowanych przez uczelnie wyższe. W latach poprzednich mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach i warsztatach organizowanych przez Politechnikę Śląską, Uniwersytet Śląski, Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych. W cyklu nauczania przewidziane są też liczne wycieczki i obóz naukowy.
Pracownie informatyczne wyposażone są w wiele zestawów robotów LEGO oraz MakeBotów z dodatkowymi czujnikami oraz rozszerzeniami. Lekcje informatyki i fizyki prowadzone będą w doskonale wyposażonych pracowniach, dzięki realizacji licznych projektów unijnych.
W program nauczania zostaną̨ wplecione treści wypracowane podczas realizacji projektów unijnych: iCSE4school, PROBOT, CMI. Pracujący w liceum nauczyciele dzielić się będą z uczniami pasją i wspólnie będą odkrywali nowe obszary zainteresowań. Nasi uczniowie często są stypendystami projektu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach “Inwestujemy w Talenty”, który pozwala na uzyskanie indywidualnych funduszy w celu realizacji zadań edukacyjnych.

* Podział w oddziale na grupy językowe nastąpi pod warunkiem dostatecznej liczby chętnych. Uczeń wybiera jeden język obcy nowożytny spośród: języka niemieckiego lub języka włoskiego, przy czym podział w oddziale na grupy językowe nastąpi do wypełnienia liczby miejsc (50% j. niemiecki i 50% j. włoski). W przypadkach spornych decydować będzie kolejność zgłoszenia ucznia do III LO w systemie rekrutacji.

** Podział w oddziale będzie na grupę realizującą język angielski na poziomie rozszerzonym i grupę realizującym fizykę na poziomie rozszerzonym. Uczeń wybiera jeden przedmiot spośród: języka angielskiego lub fizyki, przy czym podział w oddziale na grupy nastąpi do wypełnienia liczby miejsc (50% j. angielski i 50% fizyka). W przypadkach spornych decydować będzie kolejność zgłoszenia ucznia do III LO w systemie rekrutacji.