Klasa 1D MEDIALNO – DYPLOMATYCZNA 2023

1D

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, język angielski, geografia.
Pierwszy język obcy: j. angielski.
Drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski *
Wychowawca: mgr Anna Gliga

Klasa medialno–dyplomatyczna skierowana jest do uczniów, którzy w przyszłości będą chcieli studiować m.in. na kierunkach: stosunki międzynarodowe, administracja, politologia, MISH, historia, europeistyka, socjologia, dziennikarstwo, komunikacja medialna, psychologia, filologia polska, filologia angielska, hotelarstwo, turystyka. Natomiast rozszerzony program języka angielskiego stwarza możliwość podjęcia studiów nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Uczniowie klasy medialno-dyplomatycznej wezmą udział w debatach, wykładach akademickich, konferencjach naukowych oraz projektach przedmiotowych. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Instytutem Roździeńskiego, Klastrem Innowacji Społecznych, Radiem Katowice, dziennikarzami, absolwentami naszej szkoły oraz studentami wydziału politologii, będą mieli możliwość pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać pasje, zdobywać doświadczenie.
Dodatkowo planowane są wyjazdy poszerzające wiedzę geograficzną oraz obóz naukowy, zgodny z kierunkiem klasy. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych, kształtujących edukację medialną i rozwijających kompetencje medialne.
W programie nauczania klasy medialno-dyplomatycznej znajdują się:
– warsztaty medialno-dyplomatyczne – a w nich m.in.: język mediów, reklam, manipulacja językowa, komunikacja wizualna, wizerunek docelowy.
– wymiana międzynarodowa ze Słowacją – szkoła dyplomacji w Bratysławie.
Jeśli jesteś osobą ciekawą życia, aktywną, wrażliwą na problemy globalne świata, lubisz poznawać nowych ludzi i chciałabyś/-byś rozwijać lub odkrywać w sobie dyplomatę, to klasa I D jest właśnie dla Ciebie!
* Podział w oddziale na grupy językowe nastąpi pod warunkiem dostatecznej liczby chętnych. Uczeń wybiera jeden język obcy nowożytny spośród: języka niemieckiego lub języka włoskiego, przy czym podział w oddziale na grupy językowe nastąpi do wypełnienia liczby miejsc (50% j. niemiecki i 50% j. włoski). W przypadkach spornych decydować będzie kolejność zgłoszenia ucznia do III LO w systemie rekrutacji.