Wymiana zagraniczna

Nasza szkoła prowadzi obecnie wymianę zagraniczną z dwiema zaprzyjaźnionymi szkołami:
1) Sukromne Slovanske Gymnazium w Bratysławie (Słowacja)
2) Gymnasium Nr 1 named after Francysk Skoryna w Polotsku (Białoruś)