Wymiana zagraniczna

Nasza szkoła prowadzi obecnie wymianę zagraniczną z dwiema zaprzyjaźnionymi szkołami:
1) Sukromne Slovanske Gymnazium w Bratysławie (Słowacja)
2) Gymnasium Nr 1 named after Francysk Skoryna w Polotsku (Białoruś)

Goście ze Słowacji
W dniach 18-22 III 2018 gościmy delegację z zaprzyjaźnionego z nami Sukromnego Gimnazjum Slovanskego w Bratysławie, na czele z dyrektorem Pavlem Spišiakem. Nauczyciele i uczniowie ze Słowacji zwiedzili już Katowice, Kraków, Chorzów, mają także okazję poznać naszą szkołę w okresie XXIX FT.