Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Sympatyków III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie od X 2016 posiada wpis do KRS, NIP i REGON. Stowarzyszenie to prowadzi rachunek Rady Rodziców III LO. Do marca 2019 nosiło nazwę: Stowarzyszenie Sympatyków AZSO nr 2 w Chorzowie.

Szczegóły na stronie:
https://sites.google.com/site/stowsympazso2/home