Rekrutacja 2024/2025

Liceum Batorego  planuje w roku szkolnym 2024/2025 otwarcie pięciu klas:

 • prawniczo-dziennikarskiej
  wychowawca: p. Paweł Superat
  pawel.superat@3lo.edu.pl
 • filmowo-teatralnej
  wychowawczyni: p. Ewa Noworzyn-Pilch
  ewa.noworzyn-pilch@3lo.edu.pl
 •  matematycznej
  wychowawca: p. Waldemar Podkidacz
  waldemar.podkidacz@3lo.edu.pl
 • medialno-dyplomatycznej
  wychowawczyni: p. Bożena Józefiak
  bozena.jozefiak@3lo.edu.pl
 • medycznej
  wychowawczyni: p. Anna Burda
  anna.burda@3lo.edu.pl

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie w roku szkolnym 2024/2025

Wątpliwości? Pytania?
p. Krzysztof Oleś
dyrektor@3lo.edu.pl

smutek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas
Dyrektor Bolesław Iwanowski.

Pod jego kierownictwem (1976-2000) szkoła przeszła  znaczące zmiany, mające na celu dostosowanie programów nauczania do współczesnych standardów edukacyjnych.

Składamy serdeczne kondolencje całej rodzinie,
dzieląc ból utraty
– Batorowcy
.