smutek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas
Dyrektor Bolesław Iwanowski.

Pod jego kierownictwem (1976-2000) szkoła przeszła  znaczące zmiany, mające na celu dostosowanie programów nauczania do współczesnych standardów edukacyjnych.

Składamy serdeczne kondolencje całej rodzinie,
dzieląc ból utraty
– Batorowcy
.