smutek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas
Dyrektor Bolesław Iwanowski.

Pod jego kierownictwem (1976-2000) szkoła przeszła  znaczące zmiany, mające na celu dostosowanie programów nauczania do współczesnych standardów edukacyjnych.

Składamy serdeczne kondolencje całej rodzinie,
dzieląc ból utraty
– Batorowcy
.

Nowy projekt Erasmus+

III LO im. Stefana Batorego otrzymało grant w programie Erasmus+.
Dotyczy: Projekt Erasmus 2023, Akcja 1: Mobilność edukacji szkolnej
Czas trwania: 18 miesięcy (od 1.06.2023)
Koordynator: Waldemar Podkidacz

Tytuł projektu: „Aktywizacja uczniów poprzez zrównoważony rozwój psychofizyczny”.

Galeria Batorego

W dniu 29 XI 2021 w Galerii Batorego miało miejsce otwarcie wystawy prac plastycznych Natalii Ćwięczek, uczennicy klasy 3E, oraz wystawy fotografii Karola Kawczyka, ucznia klasy 3c. Serdecznie gratulujemy Natalii i Karolowi pięknych prac i talentu oraz życzymy sukcesów z talentem związanych!