Drodzy Maturzyści

4 lipca 2019 od godziny 8.00 w w Serwisie dla Maturzystów udostępnione zostaną wyniki egzaminów maturalnych. Logowanie do serwisu odbywa się za pomocą tego samego loginu i hasła, które otrzymaliście wcześniej.

O godzinie 12.00 w szkole wychowawcy klas trzecich będą wydawać świadectwa dojrzałości wraz z odpisem.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7a – do pobrania w serwisie, u p. Anny Miozgi lub w sekretariacie szkoły).